อีกบทบาทหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในธุรกิจรับสร้างบ้านให้กับรุ่นน้องในสถาบันการศึกษา ในฐานะอุปนายกฝ่ายวิชาการของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

You are here: